fysio nieuws

Corona uitbraak

We hanteren aangepaste openingstijden en een aangepast behandelschema om het besmettingsrisico te verkleinen.

phycura

Markt 18
5991 AT Baarlo

Industriestraat 94a
5931 PK Tegelen

tel. 077 477 03 06
info@phycura.nl

KvK 14131983
BTW NL160263463B01

Facebook

Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatiek of psychosomatische geneeskunde is een medisch gebied dat zich bezighoudt met de wisselwerking tussen psyche en lichaam.

In toenemende mate worden artsen en andere hulpverleners in de gezondheidszorg geconfronteerd met patiënten met functionele en of psychosomatische klachten.

Deze somatische klachten hebben vaak geen organische oorzaak.
Naast medicamenteuze en psychotherapeutische interventies hoort psychosomatische fysiotherapie ook tot de mogelijkheden.

De psychosomatische fysiotherapeut behandelt klachten en /of problemen in het bewegend functioneren. Hij doet dit d.m.v. het beïnvloeden van de relatie tussen het bewegend functioneren en het psychisch functioneren en de sociale context. Aangrijpingspunt is het lichaam. Anders gezegd: hij oefent invloed uit op de relatie tussen het gezondheidsdomein (direct ziektegerelateerde klachten) en het levensdomein (niet direct ziektegerelateerde klachten).

In de afgelopen jaren is de psychosomatische fysiotherapie gegroeid naar een hoog niveau van deskundige beroepsuitoefening, door de inhoudelijke ontwikkeling van kwaliteitsbeleid en door bevordering van wetenschappelijk onderzoek.

De psychosomatische fysiotherapeut behandelt geen specifieke psychische aandoeningen op zich. Wel zijn er veel lichamelijke klachten waarbij er een relatie bestaat met het psychisch disfunctioneren. Deze vormen een behandelindicatie voor de psychosomatische fysiotherapeut. Het lichamelijk functioneren blijft het uitgangspunt.

Gebruikte interventies zijn

 1. Cognitief gedragsmatige interventie
 2. Specifieke bewustwordingsmethodieken
 3. Ontspannings- en communicatiemethodieken
 4. Lichaamsgerichte interventies
 5. Stress management

Op 7 december 2005 is de Psychosomatische Fysiotherapie door het Koninklijk Genootschap van Fysiotherapie (KNGF) erkend als een specialisatie. De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het herkennen en beïnvloeden van de complexe relatie tussen bewegend functioneren en psychisch functioneren. In de behandeling van lichamelijke klachten zoals o.a. pijn en vermoeidheid, die een relatie hebben met psychosociale problemen.

Psychosomatische fysiotherapeuten hebben na hun studie fysiotherapie een drie jarige post HBO opleiding gevolgd gericht op de behandeling van deze klachten. Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten welke verband houden met een verstoring in de balans, tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving.

Veel klachten zijn medisch niet te verklaren. Men heeft echter wel last of men blijft klachten houden. De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen wat een gevoel van onbegrip kan geven.
De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Lichamelijke klachten zoals o.a. pijn en vermoeidheid. Dit kan zijn door spanning, stress, verdriet, overbelasting.

Het doel van de therapie kan zijn

 • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
 • Aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem.
 • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
 • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording.
 • Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
 • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
 • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
 • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor  zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.

Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten kan vragen om een samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en andere disciplines.

(Bron: KNGF Nederlands Vereniging voor Fysiotherapie volgens de PsychoSomatiek)