fysio nieuws

Corona uitbraak

We hanteren aangepaste openingstijden en een aangepast behandelschema om het besmettingsrisico te verkleinen.

phycura

Markt 18
5991 AT Baarlo

Industriestraat 94a
5931 PK Tegelen

tel. 077 477 03 06
info@phycura.nl

KvK 14131983
BTW NL160263463B01

Facebook

Neurologie fysiotherapie

Neurorevalidatie bij centraal neurologische problematiek. Phycura is aangesloten bij het ParkinsonNet en bij MSZorg Nederland 

Het brein is het meest wonderbaarlijke orgaan wat we hebben, het is kwetsbaar en flexibel. Het is alles en niets, het verbetert en verandert constant. Het is niet af bij de geboorte maar ontwikkelt zich nog zeer sterk daarna, het blijft een leven lang aanpassingen doorvoeren en beweegt zich naargelang het uitgedaagd wordt.


In toenemende mate worden artsen en andere hulpverleners in de gezondheidszorg geconfronteerd met patiënten met neurologische problematiek, al dan niet chronisch van aard en met verschillend beloop en perspectief. In grote lijnen kan er onderscheid gemaakt worden tussen centraal neurologisch letsel zoals bijv. Parksinson, CVA (beroerte), Multiple Sclerose  en perifeer neurologisch letsel zoals bijv. een hernia, dwarslaesie, carpaal tunnelsyndroom.

Uit onderzoek blijkt dat het stimuleren van het neurogene systeem, de  hersenen en de zenuwbanen, vaak leidt tot verbetering van handelen en herstel van functies. Het inzetten van nieuwe strategieën in het functioneren en het (her)ontdekken welke mogelijkheden er zijn is hierbij van wezenlijk belang.

Revalidatie van neurogeen letsel vergt veel van u, het leren omgaan met het lichaam en de veranderde situatie is een constante uitdaging.


Na de onderzoeksfase wordt er een interventieplan opgesteld waarin individueel en op maat de doelstellingen worden uitgewerkt. Hierin is veel aandacht voor het functionele leven en het kunnen bewegen in de algemeen dagelijkse praktijk. Het maximaliseren van zelfstandigheid en het behoud hiervan staan centraal. 
 

Neurorevalidatie bij Phycura hierin kan worden gedacht aan

Verbeteren van het zelfmanagement

Spiegel/mirror therapie

Actieve revalidatie

Lymf-neurokoppeling stimulatie middels oefeningen en/of drainage

Stimulatie van hersengebieden  in grof en fijn motorische prikkeling gecombineerd met verbale en non-verbale communicatie strategieën

 

 

 Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.