nieuws

Ellen Mangnus stellen we aan u voor!

Per 1-10-2019 zal Ellen Mangnus als master manueeltherapeut en master sportfysiotherapeut bij Phycura aan de slag gaan!
We zien u graag met vragen voor haar tegenmoet!
Lees meer.

phycura

Markt 18
5991 AT Baarlo

Industriestraat 94a
5931 PK Tegelen

tel. 077 477 03 06
info@phycura.nl

KvK 14131983
BTW NL160263463B01

Facebook

Huisregels & Betalingsvoorwaarden

Deze huisregels en betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de behandelend fysiotherapeut van Phycura.

Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Controle afspraken vastgesteld via e-mail kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht. Afspraken voor maandag dienen voor vrijdag 17.00 uur te worden geannuleerd om als "tijdig geannuleerd" beschreven te worden.

Een intake kan worden gepland in een dubbel consult u ontvangt daarom een factuur met 2 bedragen of u ziet een dubbel consult op uw overzicht bij de zorgverzekeraar.

Betalingen voor de fysiotherapeutische diensten dienen binnen 14 dagen na de factuur datum te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn is sprake van verzuim en staat het onze praktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zullen dan ook de gemaakte incasso-kosten en wettelijke rente ten laste van de patiënt / cliënt worden gevorderd.

Verstrekte hulpmiddelen worden tegen kostprijs bij u in rekening gebracht, deze dient u zelf bij uw zorgverzekeraar te declareren.

Tape wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar heeft u tape nodig dan wordt de tape bij u in rekening gebracht per rol, u kunt deze bij een consult meebrengen.

Phycura heeft er in verband met kwaliteitseisen voor gekozen niet alle verzekeraars te contracteren. Momenteel hebben we geen contract afgesloten met alle labels van Zilveren Kruis Achmea en CZ. Uiteraard bent u als verzekerde van harte welkom, hoe dit financieel verloopt vindt u in de kop "Tarieven".

De praktijk kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor overschrijding van het door uw gekozen zorgbudget in uw verzekeringspolis. Deze eventuele kosten zullen bij u als patiënt in rekening worden gebracht.

Bij vragen of opmerkingen betreffende deze informatie vragen we u contact op te nemen met de praktijk.