nieuws

Wijzigingen trainingstijden in de zomer

Tijdens de zomervakantie hebben we enkele wijzigingen betreffende de Tai Chi en ZwangerFit :
Er is geen Tai Chi op 8 en 11 juli de overige trainingen gaan normaal door.
Er is geen ZwangerFit op 25 juli de overige trainingen gaan normaal door.

Fijne zomer!! 


Lees meer.

phycura

Markt 18
5991 AT Baarlo

Industriestraat 94a
5931 PK Tegelen

tel. 077 477 03 06
info@phycura.nl

KvK 14131983
BTW NL160263463B01

Facebook

Beter op de Zaak Weer volledig meedoen thuis en op het werk
Duidelijke vermindering van ervaren klachten
Leefstijlverbetering
Kennis en vaardigheden voor een duurzaam resultaat
Bij Burnout, langdurige lichamelijke klachten, verminderde vitaliteit en behoefte aan coaching
Re-integratie begeleiding
 We zijn dé eerstelijns zorgverlener voor mensen met langdurige of terugkerende klachten in Noord-Limburg. Onze therapeuten kijken verder dan de primaire klacht, zonder deze klacht te vergeten en werken mee aan een duurzame en zinvolle manier van functioneren in zowel prive als arbeidzame leven. 

Beter op de Zaak biedt uw werknemer niet alleen begeleiding bij het voorkomen of verminderen van ervaren gezondheidsklachten, maar begeleidt hem/haar ook in de re-integratie naar werk. Wanneer een basis- of uitgebreid begeleidingstraject geïndiceerd is vindt na de intake overleg plaats met de bedrijfsarts. Daarna volgt een driegesprek (werkbespreking) met de werkgever (leidinggevende of HR). De visie op verzuim en verwachtingen van werkgever/leidinggevende, alsook de mogelijkheden voor de re-integratie (plan van aanpak advies van bedrijfsarts) worden in dit gesprek geïnventariseerd. Werkgever en werknemer ontvangen een korte terugkoppeling van deze intake en er gaat een startrapportage naar de verwijzer. Daarna wordt een afspraak voor de bespreking van het werkhervattingsplan gemaakt.

Zodra de werkhervatting kan starten volgt een gesprek met werknemer. Het plan voor de werkhervatting wordt afgestemd. De werknemer heeft, met begeleiding van een professional van Beter op de Zaak, een conceptplan gemaakt. Werkgever en werknemer ontvangen na de bespreking een rapportage waarin het werkhervattingsplan en eventuele aandachtspunten voor een succesvol verloop van de re-integratie zijn opgenomen. Het werkhervattingsplan wordt teruggekoppeld aan de bedrijfsarts.

Uw werknemer krijgt een cliëntverantwoordelijke toegewezen die hem/haar gedurende het hele traject met de terugkeer naar werk begeleidt. Voor de werknemer vinden er evaluatiemomenten plaats gedurende de werkhervattingsfase.

Aan het einde van de werkhervatting vindt een afrondende bespreking (werkbespreking) plaats waarin eventuele aandachtspunten voor het duurzaam houden van de werkhervatting worden besproken. De (medische) eindrapportage gaat naar de verwijzer. Bij een uitgebreid traject vindt er tevens een tussenevaluatie plaats inclusief rapportage naar verwijzer.

Alle communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, met werkgever en verwijzer vindt plaats met toestemming van werknemer. Daarbij verschilt de inhoud van deze terugkoppeling tussen werkgever en verwijzer (huisarts, bedrijfsarts of medisch-specialist) waarbij de arts relevante medisch inhoudelijke informatie krijgt en de werkgever relevante niet-medisch inhoudelijke informatie . Bij werkgerelateerde problematiek wordt de bedrijfsarts betrokken en geïnformeerd. Wanneer de verwijzer een andere is dan de bedrijfsarts vragen we werknemer een machtiging te tekenen om de bedrijfsarts te informeren of anders de bedrijfsarts zelf te informeren. Ook hierbij geldt dat dit alleen bij een nadrukkelijke toestemming van werknemer zal gebeuren.

Aanvullende informatie : www.beteropdezaak.nl